Natuur en Cultuur

Natuur educatieproject

In 2014/2015 is het natuureiland gerealiseerd in de Zevenhovenstraat. De Klankbordgroep Bleskensgraaf is hier nauw betrokken bij geweest. Een werkgroep van de Openbare school zorgt voor het onderhoud.

SPEERPUNT: Klankbordgroep hecht grote waarde aan dat kinderen al spelend in de natuur bekend worden met streekeigenschappen. Water / Groen en klein soortige Dieren

 

Nestkasjes voor streekvogels

Voorjaar 2016 zijn in de dorpskern verschillende volgelnestkastje opgehangen.

SPEERPUNT: Klankbordgroep hecht grote waarde dat vogels passend bij de streek ook een rustplaats hebben in het dorpshart. Dit lijkt voor zover we kunnen nagaan gelukt. Meer initiatieven zijn welkom.

 

Opsieren Dorpshart

Sinds voorjaar 2016 heeft het dorpshart in zomermaanden meer kleur gekregen! Ca. 10 bloemenbaskets zijn aan de lantaarnpalen bevestigd en voorzien van bloemen. De buurtbewoners nabij de baskets voorzien de bloemen, indien nodig, van water.

SPEERPUNT: Klankbordgroep vindt het belangrijk dat de uitstraling van de dorpskern kleurrijk is Met bloemenbaskets heeft de dorpskern aanmerkelijk meer kleur gekregen. Ook toeristen waarderen deze de bloemenpracht. Wetend dat in de zomermaanden veel toeristen de dorpskern passeren en/of bezoeken.

 

Wegbermen binnen de bebouwde dorpskom

Voorjaar 2016 heeft de KBG meegedaan aan de ‘Landelijke Zaai dag’ In de wegbermen binnen de bebouwde komgrens is een zaadbloemenmengsel gestrooid om de wegbermen meer flora te geven. Eind 2016 was de groeiopbrengst nog minimaal. Kenners van groen verwachten dat het zaad de volgende jaren meer tot bloei zullen komen.

SPEERPUNT: is om meer bloemenflora in de wegbermen tot bloei te brengen, om het dorpsaanzicht van vier zijde meer kleur te geven. Het versterken van de dorpsuitstraling draagt hierin bijzonder aan bij

 

Wandel en Fietsroutes

Om het dorp leefbaar en attractief te houden leeft in de Klankbordgroep om Bleskensgraaf meer op de kaart te zetten door zich positief in te zetten voor veilige wandel- en fietsroutes. Er is een ontwerp in de maak om de Noordkant van graaf te bestemmen als fietsstraat. Deze ontwikkeling ligt nog de politieke tafel. Speerpunt is kansen benutten voor recreatie en voorzieningen, waaronder stopplaatsen voor versnapering. Ook de verwijzing naar het Museum Boerderij Gijbeland is van belang.

SPEERPUNT: Klankbordgroep vindt het belangrijk dat de ontwikkelen over wandel- en fietsroutes orden doorgepakt.