Windmolens

Statement van de Klankbordgroep (KBG) Bleskensgraaf, bijeen op 23 november 2023.

Unaniem is de KBG tot conclusie gekomen dat windmolens van grote hoogte niet welkom zijn in het K-L gebied en overige plekken. Het RES-convenant mag betekenen een inspanningsverplichting voor gemeente Gorinchem en Molenlanden, maar dit plan overstijgt voor dit gebied elk inlevingsvermogen. ‘Hoog is nog niet hoog genoeg.

Inwoners in het woongebied zijn geschrokken (Wethouder Lock stelde kortgeleden dat windmolens tot 40 meter de hoogtegrens is) en inwoners voelen zich overvallen door dit RES-plan.

De klankbordgroep (KBG) Bleskensgraaf staat voor versterking van de leefbaarheid. De KBG heeft oog voor het hele dorp. Zij onderschrijft het belang dat opwekking van energie belangrijk is, maar wel een aanpak die in verhouding staat met acceptatie van de samenleving.

Link naar verdere informatie en inspreken hieronder:

9 punten zienswijze van de Klankbordgroep Bleskensgraaf

Inspreek tekst gemeenteraadsvergadering 11-01-2024

Inspreek tekst commissie duurzaam gemeenteraadsvergadering 11-01-2024

Brochure schets van Windmolen ten opzichte van omgeving

2023-11-09 Het Kontakt plek Windmolens