Dorpsgroen en ’t Veld

Openbaar groen

Inwoners activeren om openbaar groenruimte te adopteren. In je eigen straat het groen onderhouden samen met je buurtbewoners. ‘samenwerken aan goed onderhoud’

SPEERPUNT: Klankbordgroep ziet graag dat deze aanpak niet wordt uitgesteld of verhinderd.


Groen méér

De Klankbordgroep streeft naar meer groen nabij twee toegangspunten van de dorpskern.  De werkgroep ‘groen’ staat middenin een planontwikkeling samen met andere partijen om entrees van de dorpskern te voorzien van culturele- en of groene beplanting. Het is een lange weg om met partijen over inhoud en geld het eens te worden. Stap- voor stap zit er een lichte vooruitgang in de plannen.

SPEERPUNT: Klankbordgroep hecht grote waarde aan dat de entrees van de dorpskern een uitstraling krijgen van ‘’welkom’’ met passend cultureel goed en passend groene aanplant.

 

Sportveld t ’Veld

De klankbordgroep heeft het voorstel gedaan om de groenstrook, de scheiding tussen woningen en het t ’Veld op te gaan knappen. Het voorstel is om het ‘Veld op te hogen en extra beplanting aan te leggen. De gemeente heeft het plan overgenomen en het t ‘Veld wordt in 2019 / 2020 opgeknapt.

Ook worden er hekwerk geplaatst om ongewenste voertuigen op het t ‘Veld te mijden.

Een jaarlijks terugkerend fenomeen is dat t’Veld gebruik wordt als vuurwerkplaats in oudejaarsnacht. De meningen over toestaan hiervan lopen uiteen, omdat de overlast voor buren, de milieu vervuiling en het afval niet goed is geregeld.

SPEERPUNT: Klankbordgroep vindt dat het t ‘Veld een speelplaats is voor alle inwoners. Elke poging om met voertuigen op t ‘Veld te betreden moet verhinderd worden. Ook dient het t ‘Veld niet gebruikt te worden als hondenuitlaat plaats. Inwoners van alle leeftijden zijn hier te gast! M.b.t. vuurwerkplaats wil de Klankbordgroep meegaan als de gemeente de nodige voorzorgmaatregelen neemt in de voorwaarden, inclusief de afspraken daarover.