Speelplaatsen

Speelplaatsen

Hierbij valt te denken aan:

  • Speeltuin voor jongeren tot 12 jaar
  • Speeltoestellen in de wijken
  • T’Veld (trapveld)
  • Sportzaal De Spil
  • Verenigingen

 

Jeugdactiviteiten

Deze activiteiten worden meestal georganiseerd door de scholen en verenigingen. De Klankbordgroep heeft hierin geen bemoeienis. Dat kan natuurlijk wel?

SPEERPUNT: Jongeren (bij belangstelling) een plek geven voor ontmoeting.

 

Speeltuin

In de Graafstroomstraat is de speeltuin gesitueerd. In de zomermaanden is de speeltuin s‘middags geopend en op zaterdagmorgen. Deze voorziet in belangstelling.

 

Speeltoestellen in de woonwijken

De klankbordgroep krijgt jaarlijks aanvragen voor speeltoestellen en over reparaties of er zijn toestellen die niet meer voldoen aan de eisen. De gemeente keurt jaarlijks de speeltoestellen. Van buurtbewoners wordt gevraagd of zij het onderhoud/toezicht voor hun rekening nemen.

SPEERPUNT: Klankbordgroep vindt het belangrijk dat speeltoestellen in de wijken beschikbaar zijn. Speeltoestellen zijn bevorderlijk voor de ontwikkeling van het jonge kind door buiten te spelen en vooral door samen te spelen.