Ondernemen en economie

Het restaurant en de frietzaak zorgen ervoor dat toeristen een stop maken voor eten & drinken  en uitrusten op het terras of op de waterstoep/aanlegplaats nabij t’Kerkplein.

SPEERPUNT: Klankbordgroep is groot voorstander dat ook het Kerkplein een sierlijke uitstraling heeft en beschikbaar is voor culturele activiteiten, toerisme en de weekmarkt.

 

Kerkplein

Verschillende keren per jaren worden er op plein activiteiten georganiseerd. Dit plein leent zich daar buitengewoon goed voor. Tevens wordt op plein weekmarkt gehouden.

 

Watertappunt

In 2019 wordt het drinkwatertappunt geopend op het Kerkplein. Een voorziening die vooral bijdraagt aan het bevorderen van toerisme.

 

Ondernemen bedrijventerrein Melkweg en overige ontwikkelingen

Op het bedrijventerrein liggend nabij de Melkweg zijn allerlei bedrijfsgebouwen gerealiseerd in 2016. De Melkweg is ook de (hoofdontsluitingsweg) van- en naar kern Bleskensgraaf.  De weg heeft een slecht wegdek en er blijft veel regen- en smeltwater op de rijbaan staan. De Melkweg is slecht verlicht. De Melkweg heeft geen apart wandel- en fietspad.

Over de ontsluiting van Melkweg naar de Wervenkampweg visa – versa loopt een onderzoek of een verkeersrotonde gerealiseerd kan worden. De Uitkomst is nog ongewis.

De gemeente heeft voorjaar 2017 plannen bekend gemaakt dat vanaf de Melkweg, langs de Wervenkampweg richting Sliedrecht een stuk weiland afgegraven wordt voor waterberging.

De groenaanplanting langs de Melkweg is nog vrij summier. Bomen zijn er geplant medio 2015/16. Het aanzicht van bedrijven door meer vergroening kan veel beter.

SPEERPUNT: Klankbordgroep pleit voor een veilige Melkweg. Ruimte voor een fietspad en ruimte voor een looppad. En vindt belangrijk dat er voldoende groen wordt aangeplant als buffer tussen het groene weide landschap en het bedrijventerrein.

 

Glasvezel Molenwaard

4e kwartaal 2018 heeft de gemeenteraad het besluit genomen tot beschikbaar stellen van krediet aan Stichting Glasvezel Molenwaard. Dit betreft aanleg van glasvezelbekabeling voor alle delen van Molenwaard waar nog geen glasvezel aansluiting beschikbaar is. Realisatie wordt verwacht medio 2020.

SPEERPUNT: Klankbordgroep acht het zeer wenselijk dat Bleskensgraaf beschikt over snel en bedrijfszeker internet.