Woningbouw

Woonwensen onderzoek Bleskensgraaf

Jaar 2015 heeft de KBG een enquête gehouden onder inwoners van Bleskensgraaf en gevraagd naar de woonbehoefte voor korte- en lange termijn. 11,5% (106) van de huishoudens hebben gereageerd. Het onderzoek levert op:

  • Binnen alle leeftijdscategorieën is er een behoefte, te weten: CPO-woningen voor jongeren; Grote of twee onder 1 kap woningen voor gezinnen met kinderen en seniorenwoningen voor ouderen woningen segment laagbouw of gestapeld.
  • Het onderzoeksresultaat is 2-2016 overhandigd aan de wethouder van gemeente Molenwaard en aan de directeur van de woning coöperatie Tablis wonen.
  • Beide waren ingenomen met de opbrengst van de resultaten en beloofde dat deze opbrengst gebruik zal gaan worden bij verder onderzoek naar woonbehoeften.

Te betreuren is dat de woningen aan de Zevenhovenstraat en Graafstroomstraat door de woningbouwcoöperatie vanaf  2019 gerenoveerd gaan worden. Dorpsvernieuwing wordt hierdoor geblokkeerd

Zomer 2018 heeft de gemeente voor kern Bleskensgraaf een perspectiefnota opgesteld voor beoogde woningbouw in de dorpskern. Het College van B&W heeft hiervoor wijk West aan gewezen. 30 oktober 2018 is het resultaat aangeboden aan de gemeenteraad. De raad vond het plan onvoldragen en vond ook dat ook het gebied Noord moet worden onderzocht. De gemeenteraad vond: huiswerk moet over. Verwachting is dat in 2019 een vervolg komt op dit onderwerp.

SPEERPUNT: Klankbordgroep is van mening dat opbrengt van het onderzoek voldoende duidelijk heeft gemaakt dat er grote behoefte is aan (nieuwe) woningen. Woningbouw van verschillende type woningen voor alle leeftijdsgroepen.

Ook constateert de Klankbordgroep dat jongeren wegtrekken uit het dorp omdat er geen betaalbare woning te vinden is. Daarom is woningbouw zo belangrijk om jongeren een dak te bieden in het dorp en ouderen een passende woning, hiermee komt er een doorstroming van leegstaande woningen op gang.

 

Dorpshart Bleskensgraaf

In 2012/2014/2015 is dorpshart fors vernieuwd. Woningen en winkels zijn gebouwd. Het oude gemeentehuis is nu een restaurant en gemeentekantoor biedt plaats aan zakelijke instanties, gemeente en een winkel van Philadelphia.

Het kerkplein is geschikt gemaakt voor markt- en parkeerplaats en biedt ruimte voor culturele dorpsactiviteiten.

Het dorpshart is fors vernieuwd. In 2016 zijn in het dorpscentrum bloemenbaskets opgehangen met mooie bloemen in de zomermaanden.

Centrum Bleskensgraaf is niet af! Sinds 2014 is het gemeentehuis (het oude deel) intern omgebouwd naar een restaurant. Het andere deel van het gebouw (het nieuwe deel) is voor 5 jaren verhuurd aan verschillende partijen. Uit nieuws van december 2018 blijkt dat in het nieuwe deel van oude gemeentehuis gestart wordt met een ontwerp om zorgappartementen te gaan realiseren. Baptisten kerk en Philadelphia blijven op deze locatie. Ontwikkelingen worden gevolgd. Hiermee zijn nieuwplannen voor de locatie voor woningbouw van tafel gehaald.

SPEERPUNT: Klankbordgroep hecht er grote waarde aan dat de laatste fase verbetering ’Dorpshart’ wordt afgerond door woningen te bouwen. Op woonlaag 2 en 3 geeft de  Klankbordgroep de voorkeur aan om particuliere woningbouw te realiseren. De leefruimte (gelijk met de straat) zien zij het liefst bestemd voor kleinschalig ondernemerschap zoals: verkooppunten voor attributen, crea artikelen of foodproducten.

Ook, waar het kan, zal de Klankbordgroep positief staan tegen uitbreiding van winkels in dorpskern. Ondernemers/Winkels dragen bij aan vitale dorpsgemeenschappen.

Ontwikkelingen met gebiedsgerichte organisaties en karakteristieke eigenschapen

De klankbordroep is groot voorstander dat bouwontwikkelingen in samenspraak met gebiedsgerichte organisaties worden opgepakt onder motto van: ’versterkt je dorp en behoud de karakteristieke waarde van het platteland’ en behoud waar het kan de karakteristieke panden.

SPEERPUNT: Klankbordgroep hecht er grote waarde aan dat er tijdig samenwerking / afstemming is over bouwplannen ‘’van ontwikkeling naar plan’’ KBG wil graag meedenken met deze ontwikkelingen in het kader van (woning)bouw versierd/versterkt of verstoord de karakteristieke waarde van het dorp.