Voorzieningen

Specifieke dorpsvoorzieningen zijn:

 1. De Spil accommodatie (dorpshuis)
 2. De Spil ook als sportvoorziening
 3. Boerderij Gijbeland (bezoekcentrum)
 4. Boerderij Gijbeland (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang)
 5. Present Woonzorgcentrum Graafzicht, woonhuis voor ouderen
 6. ASVZ-locatie – woonhuis voor senior gehandicapten
 7. Philadelphia – woonhuis voor jong gehandicapten
 8. Notabelen (dagopvang voor speciale zorg)
 9. Diakonia – verenigingsgebouw PKN
 10. Basisscholen 2x
 11. Bibliotheek voorziening
 12. Speeltuinvoorziening
 13. Geldopnamepunt

Attentiepunten zijn:

 • De Klankbordgroep hecht grote waarde aan voortbestaan van: De Spil, dat deze beschikbaar blijft als dorpshuis, inloophuis en locatie voor verenigingen, dorpsbijeenkomsten en voor het gemeenteloket. Dat er eigen plek is voor de georganiseerde jeugd, dat heeft onze voorkeur;
 • dat de Bibliotheek beschikbaar blijft;
 • dat de Basisscholen positief gewaard worden in hun voortbestaan;
 • dat de Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang beschikbaar is;
 • dat de Huisartsenpost beschikbaar is voor de inwoners in de kern;
 • dat de Speeltuinvoorziening voorziet in een behoefte;
 • dat er een Geldopname automaat beschikbaar is;
 • dat overige openbare voorzieningen waaronder zorginstellingen een warm plek in de lokale samenleving behouden.

Ad. 1  
De Spil bestaat op deze locatie vanaf 2006. Hierin is gevestigd het dorpshuis en de sportzaal. Vanaf 2017 is de gemeente op zoek om De Spil accommodatie met benutting te geven. In 2017 is de werkgroep van De Spil er niet geslaagd om het beheer van De Spil over te dragen naar de inwoners. Hierna heeft het College van B&W een andere afweging gemaakt om de ruimte geschikt te maken voor bestuurscentrum in aanloop naar de nieuwe gemeente Molenlanden, per 1-1-2019. Aanpassing van De Spil wordt verwacht 2019/2020.

De Klankbordgroep heeft de gemeente gevraagd om de grote zaal van De Spil accommodatie beschikbaar te houden voor dorpasactiviteiten voor jong en oud. Dit voorstel is ingediend bij de gemeentelijke werkgroep van De Spil.

Ad. 5/6/7/8
Ouderen centrums in de dorpskern

 • Present – Woonzorgcentrum Graafzicht, woonhuis voor ouderen. Ca. 80 pp
 • ASVZ-locatie – woonhuis voor senior gehandicapten. Ca. 40 pp
 • Philadelphia – woonhuis voor jong gehandicapten. Ca. 24 pp

Deze locaties beschikken over ruimte voor algemene doeleinden / presentaties

Ouderen hebben de aandacht van de Klankbordgroep

Dit uitgangspunt staat bovenaan. De Klankbordgroep beperkt zich tot openbare veiligheid in de dorpskern. De rijbaan als de trottoirs dienen van goede kwaliteit te zijn.

De Klankbordgroep heeft het verzoek ontvangen om nabij de in/uitgang van Woon-Zorgcentrum Graafzicht een zebrapad te maken. Dagelijks moeten veel mensen, in bijzonder ouderen met al- of niet rollator, de rijbaan oversteken. De Burgemeester Dekkingstraat is druk bereden straat. In deze straat staan tijdens het spreekuur van huisartsen ook auto’s geparkeerd. Hierdoor is het overzicht voor veilige oversteek van mensen onoverzichtelijk. Juist ouderen zijn minder vlug en missen op dit punt overzicht. De wens is ingediend bij de gemeente, deze is nog terughoudend.