25 november 2020

25 november 2020

Buurtgezinnen

Een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden…

Speeltuintje Weegbreepad

Onlangs is in samenspraak met de omwonenden een prachtige speeltuin opgeleverd. Door samen te werken in ontwerpen en uitvoeren is er een prachtig eindresultaat. Iedereen die meegewerkt heeft om dit te bereiken hartelijk dank!